Reeglid

Seikluskeskuse kasutamise reeglid:

 • Pärnu Seikluskeskusesse tulles hoiame ümberkaduset loodust ja kõik asjad, mis sa kaasa tõid, vii ka ära.
 • Seikluskeskuse territooriumil ei ole lubatud sõita mistahes mootorsõidukiga.
 • Keelatud on ronida või kasutada Seikluskeskuse inventari selle suletud ajal, ilma loata ja pääsme soetuseta.
 • Ilma turvavarustuseta atraktsioonidel ronimine on eluohtlik.

Seikluskeskuse kasutamise reeglid:

 • Seikluspargi kasutamine on tasuline.
 • Iga klient sõlmib enne rajale minekut seikluspargiga kirjaliku lepingu, saab turvavarustuse ning läbib ohutusinstruktaaži.
 • Piletihinna sees on ühekordne radade läbimine algusest lõpuni.
 • Pärast radade ühekordset läbimist, tuleb antud varustus koheselt tagastada.
 • Platvormil võib olla korraga maksimaalselt kolm ja mängul üks inimene korraga.
 • Teiste seiklejate segamine rajal või maapinnalt on rangelt keelatud.
 • Väldi ummikuid. Vajadusel lase kiirem ronija endast mööda.
 • Julgestusvöö edasi andmine kolmandatele isikutele on keelatud.
 • Alla 14aastased pääsevad rajale üksnes täisealise isiku järelvalve all.
 • Lastele pikkusega 120‒140 cm on läbimiseks esimesed 3 rada.
 • Kuni 18 aastane nooruk, vähemalt 140 cm pikk, saab läbida kõik 5 rada ja õhusõidud.
 • Pärast ümberriietumist või WC külastamist peab julgestusvöö paigaldust kontrollima instruktor.
 • Isiklikke asju saab hoiule jätta Seikluskeskuse paviljoni.
 • Riietu vastavalt ilmale, kasuta kinniseid jalanõusid.
 • Kui seikluspargis viibides tekib vajadus julgestusvööst hetkeks vabaneda (nt ümberriietumise, wc kasutamise või muu vajaduse tõttu), siis peab julgestusvöö taaspaigaldust kontrollima instruktor.
 • Veendu, et seikluspargi kasutamisel oled igal ajahetkel kinnitatud turvatrossi külge.
 • Ära kasuta seiklusparki äikese ajal.
 • Enne trossil laskumist – õhusõitu – veendu, et eelmine laskuja on laskumisrajalt lahkunud.
 • Lemmikloomaga seiklusparki tulles ole kindel, et Sinu sõber ei vigasta teisi. Kasuta rihma, vajadusel suukorvi.

NB! Kõrgseiklusradadele pääseb alates 14 aastaselt, piisavalt hea füüsilise ettevalmistusega ja isikud kelle kehamass ei ületa 100kg.

Turvalisus

 • Pärnu Seikluskeskus on projekteeritud ja ehitatud vastavuses Euroopas kehtivatele standarditele.
 • Turvavarustusena kasutame PETZL tooteid.
 • Turvalisuse tagab instruktori juhendamise kuulamine ja turvavarustuse õige kasutamine rajal.
 • Alaealisel külastajal vastutab täiskasvanud saatja ohutusnõuete täitmise eest kogu rada läbides.
 • Instruktorid juhendavad ja jälgivad seiklejaid maapinnalt.